Vuxentandvård

Vid ditt första besök hos oss gör vi en omfattande undersökning för att få en ordentlig uppfattning om ditt munstatus. Tillsammans går vi noga igenom resultatet så att du får veta om allt är bra eller om några insatser behövs. Det finns olika sätt att lösa problem. Du väljer bland de åtgärder vi föreslår. Givetvis får du kostnadsförslag.

Vi kallar dig enligt överenskommelse
Våra vuxna patienter kallar vi vanligtvis till undersökning en gång om året. Ibland oftare om det behövs, men även mer sällan om vi kommer överens om det.