Tandvårdsbidrag

Munhälsan har avtal med Västra Götalandsregionen om att ge avgiftsfri tandvård för unga vuxna 20-23 år. För äldre patienter utgår allmänt tandvårdsbidrag enligt nedan.

Villkor enligt Västra Götalandsregionen

Du skall vara mantalsskriven i regionen.
Planerar du att byta tandläkare måste det ske under januari månad.
Är du däremot nyinflyttad i regionen kan du lista dig hos oss
när som helst under året.

Ditt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan
skall tas ut av den klinik där du är listad.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.